Manligheter

manligheter

Under sin föreläsning kommer Joakim Johansson bland annat att diskutera manligheter och jämställdheter i svensk politik, könsroller och förväntningar på män respektive kvinnor. Han kommer även att lyfta personifieringen i politiken, vilket visat sig vara ett problem för kvinnor. Dessutom blir det en. Man kan därför i ett längre perspektiv förvänta sig förändring av både lokala och globala konstruktioner av manligheter, en förändring av vad som anses vara manligt. De moderna organisationsformerna medför på detta sätt en sorts överföring av så kallade kvinnliga egenskaper eller kompetenser till män och manligheter. Den senaste tiden har jag sett förkortningarna PAK/PAM börja användas i feministiska nätdiskussioner. De står för, vad jag har förstått, “personer som antas vara kvinna/man”. Jag har blivit illa till mods nästan varje gång jag har sett dem och tycker de är problematiska av flera anledningar. Varje gång jag ser det används på. manligheter

0 kommentarer