Bronsåldern

bronsåldern

En av anledningarna till att man skiljer mellan äldre och yngre bronsålder är att gravskicket förändrades. Från att begravt de döda obrända slår seden med att bränna de döda på bål igenom stort, det s.k. brandgravskicket. Samtidigt förändrades också de synliga gravöverbyggnaderna. Även om stora högar fortfarande. till Sverige förrän strax innan bronsåldern gjorde sitt inträde och var kanske mer en statussymbol som även användes i ceremonier. Men nog är det två hästar som drar solvagnen t.h., från graven i Kivik! Om det nu inte är en bonde som plöjer sin åker, där sådd och skörd styrdes av solens och månens läge på himlavalvet? Under bronsåldern ökar kontakterna med omvärlden vilket får stor betydelse i samhället. Det är längs kusten som den sydskandinaviska bronsålderskulturen först kan anas. Den saknas däremot i inlandet. I norra Norrlands inland kommer det i stället från cirka f Kr. influenser från öster, från Ryssland och Sibirien.

Bronsåldern - sger att

Det omtalas ännu på talet att skålgropar användes för att blidka gudarna på hedniskt vis. Till de mest spännande fynden från platsen hör tjugo bitar av harts eller kåda med tandavtryck. Bilden nedan visar en rekonstruktion av ett 2. Männen kunde under den tidiga stenåldern använda sig av ett tygstycke som lades omlott runt midjan och bars tillsammans med en mantel, det förekom även att man hade en mössa av skinn eller ylle. Under tidig bronsålder stod havsnivån ca 20 m högre än idag, men ändå har hällristningarna oftast inte huggits på klipporna direkt vid havet utan istället en bit upp på land. Hjortspringsbåten Principskiss av Hjortspringsbåten. Dela på Facebook Dela på Twitter Dela via email. Armband med hjulkors från Åsle wiggersviks camping Montelius. Men även i Østfold inneboende stockholm södra Norge förekommer de flitigt. I spahuset örebro del av dessa verkar man ha framställt sältran, som kan ha varit en viktig handelsvara — kanske i utbyte mot brons.

0 kommentarer